I-aş rupe soarelui câte-o rază-nvăpăiată
în fiecare dimineaţă când pe sub poalele nopţii
se-arată dornic să-mbrăţişeze luna

dacă ţi-ai lăsa uşa visării-ntredeschisă
să pătrundă-n odaia unde-ţi faci somnul de frumuseţe
cu ea ţi-aş mângâia pleoapele buzele şi surâsul
până ce leneşă te-ai tot întinde
şi-ai gânguri…tot cercând să-nalţi
pe sub pânzele-nnoptării
vârfuri de simţiri
necuvinte

apoi ţi-aş excita nervul trăirii
trezindu-te din amorţire încet-ncet
până ce o lacrămă de fericire
ţi se va prelinge la margine de ochi
cu irizare de mine
-ntrebând !

şi-atunci soare m-aş face pe loc
şi snop de raze ţi-aş fi…my darling ! 
(ca şi-un fuior de mirări jucăuşe-ntre paranteze rotunde
când exclamările pentru-o trăire sublimă
nu mai contenesc ) 
între liniile frumos curbate ale surâsului tău
-ntruna săltându-ţi cu voioşie

poate-poate mi-ai rosti mai-apoi
cu şoapte de iubire dulci exprimări de stări de bine
şi cu-o ploaie de picuri vii 
imi vei stinge dorul…
de-a-ţi vedea luna !
………………………………………………………………………..
şi-ntr-un final my darling
de m-aş apune desigur !
te-aş lăsa iarăşi să-ţi faci
somnul de frumuseţe
până dimineaţa
când…


This entry was posted on 9/17/2014 12:34:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: