Publicarea aici
(pe blogul personal ,,Poezii de Ion Cireaşă’’)
a Teoriei mele despre Cutremur=Seism
ca fiind o magnetizare spontană
a unui bloc-filon de magnetită
în condiţiile şi aşa cum am descris în postările mele de mai jos
cât şi despre Precursorii şi Determinarea unui seism
folosind adevăruri din
Termodinamică
Electrocinetică
Electrochimie
Electromagnetism
şi Fizica cuantică
a rezultat în urma unui studiu amănunţit
asupra acestor fenomene naturale (cutremure şi vulcanism)
îndelungat şi intens comparativ şi aplicat…
cu fenomene ce derivă
din ştiinţele enumerate mai sus
şi ca atare fac următoarele precizări :

1.     oricine ar încerca (Persoană fizică ori Instituţie )
să facă referire la noţiunea de Cutremur
ca fiind în sensul descris de mine
(fără a-mi cere permisiunea !)
intră sub incidenţa Legii Drepturilor de autor
2.     orice formulă ecuaţie integrală…ori concluzie
     din ştiinţele de mai sus
         şi care  pot fi ataşate Teoriei mele
 chiar şi eventuale aparate de măsurare pentru predicţii !
îţi poţi imagina şi tu că îmi sunt deja cunoscute
(eu fiind inginer în Electrotehnică-Electronică )
şi chiar dacă vei încerca să construieşti vreun ,,detector’’
folosind concluziile mele
tot sub incidenţa Legii Drepturilor de autor te afli
aşa că…

3.     voi reveni cu amănunte despre
când va fi ,,Marele cutremur’’
şi cât de curând…
va erupe vulcanul Etna !


Cutremur= Vibraţia magnetică spontană
a unui bloc-filon mare de magnetită…
vezi postarea ‘’CUTREMUR ! ’’ 

Spun şi eu !
Precursori avem la tot pasul…
trebuie doar să ţinem cont de toate
descoperirile ştiinţifice de până acum
pentru a-i studia şi pentru a-i folosi
întru stabilirea momemntului
când se va produce o vibraţie magnetică…

precursorii unui cutremur
pot fi măsuraţi cu precizie matematică
studiind modificarea de stare de echilibru a unei zone seismice
aplicând adevărurile din următoarele ştiinţe :
1.Termodinamica-
Entalpia unui sistem
Potenţial termodinamic şi ecuaţiile de stare ale unui sistem geofizic
Ciclul Carnot şi diagramele temperatură-entropie
(apar cutremure mai de suprafaţă
imediat după o lungă perioadă de ger
şi cutremure mai în adânc după o perioadă mai caldă
vezi cum am descris starea de magnetizare a magnetitei
în funcţie de transferul de căldură
între subteran şi scoarţa terestră
între sursa caldă şi sursa rece ! )
2. Electrocinetica
măsurând cantitatea de sarcini electrice
ce se transferă între subteran şi atmosferă
prin convecţie termodinamică şi electrochimică
3. Electromagnetism
când în timpul de dinaintea unui cutremur
se  formează în reţeaua magnetică a pământului
ochiuri mari de dilataţie(anomalii magnetice !)
chiar în zonele seismice…
apărând şi
4. anomalii de temperaturi (diferenţe mari)
între zone foarte apropiate !
4. voi continua…

Conluzii :

Dacă urmează o perioadă destul de lungă
cu temperaturi extrem de coborâte(ger de crapă pietrele !)
vom avea imediat după aceea cutremure mari de suprafaţă
şi chiar erupţii vulcanice (Atenţie Iceland !şi
zonele ce au stat în ,,adormire’’până acum
datorită unui echibru termodinamic…
iar după o-ncălzire bruscă a vremii vom avea cutremure mari
şi cât mai în adâncime
pas cu pas coborând !
făcându-se magnetizarea magnetitei…

Observaţii :
1. Nu pricep cum de  apar erori
în calcularea adâncimii producerii unui cutremur
(după metodele actuale desigur !)
Cum poate să se producă o alunecare
sau o-ncălecare de plăci tectonice
mai în adânc de cca.200 de kilometri
când acolo în astenosferă totul e fluid …
( în statistici apar adâncimi şi de 500-7oo Kilometri !)

după aceste calcule sunt anunţate
cutremure de adâncime ,,zero’’ kilometri !?
(astea-nsemnând de fapt explozii… sau formarea de cratere…
şi nicidecum seisme )

2. ce înseamnă ‘’magnitudine negativă ‘’
când faci vorbire despre un seism ?
se poate interpreta variaţia unei funcţii logaritmice
aşa-ntr-o doară …fără limite !?

3. de ce se mai folosesc seismografe
căci  ele  au erori de măsurare
din cauza amortizoarelor din construcţie
şi erori de înregistrarea undelor P şi S
propagarea acestor unde mecanice nefiind aceeaşi
prin medii diferite…
astfel că metoda triangulaţiei  pentru aflarea unui epicentru
nu-i prea exactă dacă în calea seismografelor…

…………………………………………………………….
Mi s-a făcut gândul prea înalt
cu vaier de-nceput de freamăt tot ridicându-se
şi vibrând…

ca şi un fuior luminos
cu toate cerurile de deasupra-i
învârtindu-le de jur-mprejuru-i
cum inelele se-nvârt
pe degetul unui magician !

-ntr-o volută amplă
din ce în ce mai extinsă

tot coborând
fără de-ncetare
treptă cu treaptă
pe-o scară de-ncercări… 
căutând să ajung la un echilibru

cu  iubirile mele valsând…
într-un  rotocol fantastic
fără să ştiu cum a şi trecut timpul
în rostogol de patimi nebune
mă tot duc…
şi mă joc !
până ce deodată
ca-ntr-un miracol
Domnul îmi deschide-o cale…
până în al nouălea cer s-ajung !


=Vibraţie magnetică spontană
de materiale feromagnetice !

Aceasta este o Explicaţie proprie
despre producerea unui cutremur
şi-n contra teoriei actuale ,,de ciocnire
sau de-ncălecare a plăcilor tectonice’’ 

Spun eu !
Cutremurul este o vibraţie magnetică,
mai tare sau mai slabă ,
a unui zăcământ de feromagnetice,
când acţionează asupra-i o rezultantă de forţe…
modificându-i-se instantaneu starea de magnetizare
şi poziţia de ,,echilibru’’,
acesta vibrând…
(dănţuind ! orizontal sau vertical
uimit de-aşa atracţie )
în funcţie de :
1. temperatura la care se află blocul de Fe3O4
(să fie sub 578 de grade Celsius ),
2. de adâncimea la care s-ar afla acesta, la un moment dat ,
poziţionat în echilibru =la vibraţia proprie a Terrei şi permanentă !
şi la limita de jos a magnetizării sale…
(cu dipolii de conţinut neorientaţi magnetic)
3. de grosimea şi de consistenţa scoarţei terestre ce-l înconjoară
(de ele vor depinde şi amplitudinile de vibrare )
4. de forma de dispersie (orizontală,verticală, conică…) ,
5. şi de  magnetizarea remanentă 
a zăcământului feromagnetic

Ieşirea din starea de echilibru a magnetitei
poate să însemne un cutremur de adâncime sau de suprafaţă,
acţonând pe orizontală sau pe verticală…(vezi punctele 1…5)
prin răcirea progresivă
(sub 578 de grade Celsius  )
a zăcământului

moment la care acesta
se magnetizează ,sub acţiunea forţei exterioare,
şi reacţionează spontan
cu un Moment de forţă magnetică proprie…
orientându-şi dipolii de conţinut
înspre câmpul magnetic ce acţionează asupra-i din exterior
(cum şi pilitura de fier pe o coală de hârtie !
când te joci cu un magnet 
mai mare sau mai mic !)

Forţa de orientare magnetică a Fe3O4
are direcţia şi sensul rezultantei de compunere
a forţelor de atracţie dinspre Soare,
dinspre  Lună,
cu a celei dată de poziţia planetelor din sistemul solar
(ori cu vreo forţă portantă…venită de-aiurea !)
şi cu forţa magnetică dinspre Giroscopul Terrei(Nucleul Terrei )

iar când această rezultantă scoate din ,,echilibru’’
un zăcământ de feromagnetice
se produce un CUTREMUR=Vibraţie magnetică

acesta fiind  de magnitudine mai mare sau mai mică
în funcţie de cum sunt îndeplinite,
la un moment dat ,
condiţiile descrise mai sus

……………………………………………………….

Pentru-a-nţelege această teorie,
cred că nu vroiai să scriu aici formule,ecuaţii ,
integrale…ori să desenez  forţe…
sau poziţiile Giroscopului
în funcţie de anotimpuri !
ori  poziţiile pământului …
când ne cutremurăm !!!
Va fi o repetiţie
ca de sfârşit de lume
cu tot cerul tulburat şi mult prea greu
1. cu nisipuri sahariene
2. cu praf vulcanic !
3. cu ninsori imense…
abătut asupra pământului deodată
ca şi când acesta şi-ar
5. încetini rotaţia
iar  toată atmosfera se va tot duce…
( din cauza inerţiei )
şi va mătura totul în cale
4. cu-n ger năprasnic-
venit dinspre Polul nord geografic
şi învârtit asupra lumii de-un vortex uluitor
5. se va combina totul aiurea…

Căci
6. axa polilor magnetici ai pământului
se va-nclina brusc către Siberia…
şi de-atâtea
7. anomalii magnetice
în scoarţa Terrei vor juca toate-n draci !
(cum ţi-am mai spus deja că se şi produc toate cutremurile dealtfel !
când la un moment dat
se-adună-ntr-un punct periculos-cu mare-ncărcătură
de zăcăminte de feromagnetice !
o rezultantă de forţe ce slăbeşte sau întăreşte Gravitaţia
şi-atunci apare în acel loc
o cutremurare mai mare sau mai mică
mai în adânc sau mai de suprafaţă…
8. corpul  ,,Giroscopului’' =Nucleul Terrei !
se va-nclina periculos de mult
către Cercul de foc al Pacificului
şi…
9. cu-n vaier de nedescris
pământul va geme…
(ca şi când ar avea mari dureri reumatice ! )
şi totodată
10. va arunca flăcări…
pe la toate-ncheieturile !

De-atâta ger
11. vor exploda-pulveriza cablurile electrice aeriene
transformatoarele…
centralele electrice…
(ATENTIE LA CELE NUCLEARE !)
ce vor avea zone cu mari şocuri termice
datorită consumului excesiv de energie
şi gerului de –(40-50-…1oo) de grade Celsius
………………………………………………………
iar eu mă adun acum
pas cu pas şi-ncet coborand
dintr-un mare Nimic sublim
într-un mic Intreg…
întreg fiind şi cuprins
de-un roş-aprins de dragoaste…
întru contopire !

spunându-ţi că toate cele de mai sus şi nu numai
vor veni să se-ntâmple-n curând
doar aşa…
ca şi o repetiţie…