Te coboară lin din ceruri
fee cu soare-n priviri şi-n surâs
cu lacrămă-nfocată de dragoste !

să vezi cum la schitu-mi de sihastru
prin rugi către divinitate pentru-mplinirea de vise
şi mătănii adânci făcute pentru iertarea păcatelor
prin treceri celeste ca nişte porţi de visare
îmi vin din lumi nemaivăzute
-n valuri-valuri cohorte de serafimi

ca să-mi ţină isonul în arpegii
când din sufletul meu cântând
înalţ note-ntr-un tremolo prelung
suspinând a chemare…pentru tine

se nasc mai-apoi
din trăirile-mi de clipe sublime
magice poeme-nălţătoare-n toate cele
venerate ca nişte totemuri...
şi sunt romanţe şi lieduri de iubire
când pe-aproape-mi eşti !

când în tot şi-n toate mă regăsesc
răsfoind din cartea vieţii tale tomuri după tomuri
recitind mereu cu maximă trăire
o poveste de iubire
şi fără de sfârşit !

şi-atunci…venindu-mi alături
fee cu soare-n priviri şi-n surâs
cu lacrămă-nfocată de dragoste !
cu evlavie voi gândi asupra-ţi
zăbovind mai în tot timpul  
şi-n genunchi solfegiindu-ţi...
când mai în sus şi cât mai în jos
unduindu-ne glasuri şi tonuri
în deplină armonie amândoi 
cântând acelaşi cântec…
………………………………………………………………….
(un cântec de pe-acelaşi portativ
scris dimpreună cu tine cu gându-mi
trecut în visare adâncă de sine
întru Nemurirea
de noi doi !)


This entry was posted on 9/02/2014 05:02:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: