Toate-ntotdeauna
se desfăşoară-ncepând
tocmai de la un Punct !
cum şi sublima (şi divina !) cifră  9
îşi desfăşoară voluta ei…
către apogeu de exprimare !

Va veni o vreme când toate
se vor face praf şi pulbere !
(de-atât de multă extindere-nspre Absolut !)
apoi se vor transforma-ntr-un mare ,,Nimic’’
cu alcături bizare vor pluti în voia sorţii toate
cu atracţii între ele tinzând aproape-aproape-nspre zero
ca şi aburul de ceaţă…ori dintr-o fierbere…
ce poate fi dispersat chiar şi cu un suflu mic !

căci toate vor fi atunci cele mai mici particule
(ce nu se mai pot fi împărţi nicicum…)
şi vor ocupa rând pe rând al nouălea cer !

vor fi forme fără de fond aproape-
un fel de himere ce mai pot dănţui acolo o vreme
fără să obosească (căci acolo timpul pare că stă pe loc..
dsfăşurarea sublimă fiind aproape terminată ! )
sau pot trece ele de colo-colo uşoare ca un ,,fulg’’-ca şi îngerii !
invizibile ochiului tău cum şi-acuma deja
se-ntâmplă inexplicabile apariţii în lumea ta
cum şi tu gândul în trecut poţi să ţi-l trimiţi
fără de tine povară

în sinea lor aceste particule de ,,Nimic’’
nu mai au acolo decât informaţia regrupării-ntr-un ,,Ceva’’­=
un Punct foarte condensat=Punct Primordial !
(şi care vor cântări-condensate cât o jumătate de Univers !!!)
de unde au şi fost ele dislocate cândva…
acolo se vor întoarce 
fără de-a greşi !
………………………………………………………………
ai zice dar acum că sigur ,,Nimicul ‘’
are în itegralitatea lui aceeaşi greutate
cu ce a fost mai-ieri acel jumătate de Ceva !

e-adevărat îţi spun însă în acelaşi timp
se va întoarce identic şi cealaltă jumătate de Univers
situată simetric şi-n sens opus azvârlită…
încă de la Inceput !

insă când timpul va reuşi să rezolve totul
toate-n cerul de ,,Nimic’’-
cel mai de sus 
fată de tine
şi cel mai de jos
faţă de opusul tău
se vor tot duce lunecând uşor…
şi vor fi libere-libere ca-ntr-o,, Nemurire’’ !

însă vor fi acolo ca şi electronii liberi să ştii !
smulşi forţat…dintr-o stare…
şi ca şi ei tot ,,Nimicul’’ va ,,şti’’ atunci să cadă-n vrie
ocupând toate locurile lăsate libere cândva…
înghesuindu-se tot ,,Nimicul’’
(şi dintr-o parte cu tine
şi dinstpre opus de tine)
la poarta de trecere
-nspre… matcă !
cu toată greutatea întregului Univers reintegrându-se
tot ,,Nimicul’’-ntr-un Punct !

se eliberează atunci instantaneu
o mare energie=Big Bang !
şi-apoi…
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

iarăşi se-nalţă-n volute complicate  de desfăşurări
de rotor de existenţe
de rotor de suflu divin
de-nfăşurări încă neştiute…
un nou Univers !!!

(ca-ntr-un perpetuum mobile
la nesfârşit se vor integra
şi se vor dezintegra toate…
la nesfâşit !


This entry was posted on 10/13/2014 04:42:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: