For saving people , humanitarian ad !,
in the following days or hours…
for some areas the major risk
for extreme phenomena ,
will happen…

CODE PURPLE !

Follow highly Magnetic Vortex ,
possible great earthquakes
over North America
over Europa (Italy-Greece-Turkey-Romania)
over area India-Indonesia-Australia

extreme Hurricanes and massive floods…
mass influx of waters !
due to the Earth’s trajectory change around the Sun…
(read My Theory for the Earth
and My Theory for extreme phenomena)

posible great earthquakes and tsunamis…
for areas California-Chille
and Japan-Indonesia-Australia
…………………………………….

ALERTA MAXIMA…SI  LA  NOI !

Fenomenele extreme nu vor înceta,de-acum’nainte,
ci se vor amplifica periculos de mult…
Citeşte postările mele anterioare,pentru edificare

A. Recomandări pentru predicţii de cutremure

1. Construiţi în zonele cu risc seismic major
    ‘’Unitate Specială de Cercetare şi Predicţii pentru Seisme’’
    cu specialişti eminenţi din următoarele domenii ;
    Termodinamică-Telecomunicaţii-Electrotehnică-
    Cibernetică-Geofizică-Meteorologie-Seismologie…
   Fizică nucleară-Chimie-Biologie-Matematică-Psihologie
   Armată =Transmisiuni , Radio-locaţie , Aviaţie,Cercetaşi
2. Faceţi informare non-stop pe TV ,Radio şi Google
    cu rezultatele obţinute în urma observaţiilor
    şi măsurătorilor de la faţa locului
    pentru ca populaţia să ştie din timp
    când va fi să se-ntâmple vreun dezastru…

B. Recomandări pentru determinări la faţa locului !

1. măsuraţi fecvenţa Schumann
    de rezonanţă a Terrei în zona seismică ,
    căci ea se va modifica brusc…
    in caz de mare seism iminent
    armonicile frecvenţei Shumann vor creşte rapid
    şi vor ajunge pâna la a 7-a  valoare ca şi vibraţie…
2. măsuraţi lărgirea ochiurilor  din reţeaua Hartmann
    a magnetismului teluric din zona seismică
    (înainte de seism iminent ,careurile acestei reţele
     se vor lărgi rapid şi mult până vor deveni cercuri…)
3. măsuraţi în permanenţă tensiunea electrostatică a locului
    cu potenţial seismic major
   căci, înainte de-un mare cutremur ,
   această tensiune va fi maximă=saturaţie de sarcini electrice
   şi va scădea brusc ,datorită unei descărcări masive
   de sarcini electrice dintre ionosferă şi pământ
   cu 3-4 ore înainte de evenimentul seismic,
   când blocul de magnetita din scoarţa terestră (Fe3O4)
   s-a şi răcit aproape tot…
   urmând-apoi să se magnetizeze instantaneu !
   ( se va observa un fantastic fenomen HAARP natural !)
4. observaţi norii încărcaţi cu ioni feromagnetici ,
    extraşi din blocurile incandescente de magnetite,
    cum plutesc straniu …
    (ca şi când ar fi pe o ‘’orbită de imponderabilitate’’)
    deasupra zonei seismice,
    având fel de fel de forme ciudate…
    şi cum trec pe lângă ei ceilalţi nori obişnuiţi
5. apa din pânza freatică îşi modifică compoziţia;
    apar compuşi chimici noi ce nu se obţin
    decât prin reacţii cu aport imens de energie…
    se va observa chiar şi electroliza acestei ape =‘’fierbere’’
    datorită Potenţialui electric mare de transfer
    de sarcini electrice dintre ionosferă şi Terra
6. observaţi dacă , înainte cu 3-4 ore de un mare seism ,
    vor intra în rezonanţă cu armonicile frecvenţei Shumann
    toate formele de viaţă ce conţin fier coloidal
    (hemoglobină…sau ’’busole’’cu magnetită !)
    şi dacă aceste fiinţe îşi pierd stabilitatea
    sau orientarea în spaţiu
7. determinaţi parametrii electromagnetismului…  
    acesta  este atât de mare, înainte de un mare seism ,
    încât poate să perturbe frecvenţele de telecomunicaţii
    şi chiar să pună în rezonanţă magnetică
    unele roci cu magnetism remanent…
    (se vor auzi atunci’’gemete subterane’’)
    iar magnetita ( răcită sub 578 de grade Celsius)
    poate să fie magnetizată instantaneu şi să vibreze…
          cu amplitudini din ce în ce mai mari
         ca şi când aceasta ar fi un imens piston
               al unui gigantic electromagnet=
                     CUTREMUR MAJOR!
8. inainte de un mare cutremur se manifestă
    în zona seismică , întotdeauna ! ,
    şi o mare furtună  electromagnetică=
    vortex extrem de sarcini electrice !
   atât de puternică încât poate să ducă la scăderea
   Potenţialului termodinamic al pământului
  ( prin ‘’vampirism energetic’’=extragere de energie telurică)
   şi aşa apar deodată multe anomalii ;
    pe cer norii aceia ciudaţi…
   ‘’fierberea ‘’apelor freatice ,
     tremor de hemoglobine în sângele vieţuitoarelor,
     irizări sub formă de curcubeu inversat în zonă…
                 şi mult’’freamăt’’ sublim
                 la cei mult prea sensibili… 
                              (!!!)

//////////////////////////////////////////////
Voi reveni şi cu alte amănunte !
Stai mereu pe-aproape…
///////////////////////////////////////////////This entry was posted on 5/07/2015 02:13:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: