MY ORIGINAL THEORY FOR THE TIME !
People...
= Gods and Goddesses of DIVINITY !
can be immortal !
if you follow -observe DIVINE holiness !
and the LAWS about
ULTRA QUANTUM PHYSICS !
="POEZII de Ion Cireasa " !
= author ing. Ion Cireasa-Romania !
I tell you...
LAW OF GRAVITY DOMINATES
is the CURRENT SCIENCE !
SEE EINSTEIN"S THEORIES !
@
:)))
!!!
but this is not TRUE IN THE UNIVERSE !!!
than at the NEXT RANGE of the ENERGY of each CELESTIAL BODY !

I tell you ...
the law of attraction does not acts primarily in the UNIVERSE !!!
for ...
according to my ORIGINAL THEORIES
in UNIVERSE
STRONG FORCE ACTS NEUTRON !
and here
DIVINE EXISTING MATRIX !
= DIVINE PATH
=INSTANT COMMUNICATION WITH DIVINITY
all over the UNIVERSE !
......................
SO ,
FOLKS...
THEREFORE THE TIME CAN BE
ZERO OR INFINITY !
depending on how we
REPORT !
TO REALITY !
for the
it is a STRONG URPJ> NEUTRON P>H>JYCRB
cy co a
STRENGHT GREAT FORCE ...
IT IS A REPULSIVE UNIVERSAL FORCE !
I Will come back with details...
GOD be with you , ROMANS !

Teoria mea originală pentru timp!
Oameni...
Zei şi zeiţe ale divinităţii!
Poate fi nemuritor!
Urmaţi-mă, sfinţia voastră!
Şi legile despre
Fizica cuantică ultra-cuantică!
="POEZII de Ion Cireasa " !
= author ing. Ion Cireasa-Romania !
Ţi-am spus...
Legea gravitaţiei domină
Este ştiinţa curentă!
Vezi teoriile lui Einstein!
@
:)))
!!!
Dar acest nu este adevărat în Univers!!!
Decât la următoarea rază de energie a fiecărui corp ceresc!

Ţi-am spus...

Legea atracţiei nu acţionează în principal în Univers!!!
Pentru...
În conformitate cu teoriile mele originale

În Univers
Forţa puternică acţionează neutron!
Şi aici.
Matricea divină existentă!
= calea divină
=Instant comunicare cu divinitatea
Peste tot în univers!
......................
SO ,
Oameni buni...
Prin urmare, timpul poate fi
Zero sau infinit!
În funcție de modul în care noi
Raportează!
La realitate!
Pentru a
Acesta este un puternic urpj> neutron p>h>jycrb
Cy co a
Forţa mare forţă...
Este o forţă universală respingătoare!
Mă voi întoarce cu detalii...
D-zeu să fie cu voi, romani!

Se encontró en Google desde efemeride.ro
images.google.com
Comentarii
ALERTA DE HAARP NATURAL !
pentru toata Europa , Rusia , Asia ...S.U.A !
=POTOP ...
= MARI FURTUNI ELECTROMAGNETICE !
=ELECTRO VAPORIZARE EXCESIVA A APEI !...
Vezi mai mult
Fotografii


This entry was posted on 5/21/2018 03:06:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: