Indicate  Code purple
(…in the next 48 hours…)
for imminente earthquakes
in California-Mexic-Chile
Italia
Greece
Turkey
Romania…!
Japan-Indonezia
and Code purple for volcanic eruption

Read previous posts please !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Integratorul meu pentru fenomene extreme

Indică acum un fel de linişte…
poate că-i normală pentru unii
dar e stranie pentru mine
căci pe fâşia-diagonala Iceland - Indonesia
şi pe arcul Cercului de foc al Pacificului
(dintre Japonia-California-Chile )
se cam apropie momentul
pentru  magnetizări spontane de magnetită
când toate condiţiile  pentru vibraţii maxime
pot spune că sunt îndeplinite
şi sunt la cote ridicate…
conform şi cu ce indică acum
,, My Integrator for extreme phenomena !”

a cam trecut timpul
celor două-trei săptămâni de aşteptare…
şi inerţia de răspuns a pământului
a ajuns la final

de-acum tot ce-a fost sub ,,cod violet de-ntâmplare… ‘’
începe să reacţioneze pas cu pas
pentru refacerea echilibrului termodinamic
şi geomagnetic al scoarţei terestre
şi pentru calmarea vortexurilor de câmpuri electrice
dintre ionosferă şi găurile prea mult lărgite
ale reţelei de câmp magnetic teluric
…………………………………………………………….
va fi un freamăt teribil…
cu zig-zag de lumini pulsatorii
cu ruperi de filoane de magnetită
începând de la suprafaţă şi coborând
până la nivelul astenosferei
când…

nu vreau ca să te sperii şi să fugi aiurea…
aruncându-ţi cu tărie tălpile până la cer !
dar nici să stai cuminte…nu prea e bine !
căci pe-alocuri peniţele cu cerneală roşie
vor desena peste hârtia milimetrică
recorduri de înregistrări 
(pentru freamăt şi cutremurări…)

însă nu va fi niciun pericol de IMPLOZII
sau de formare de găuri prin pătrunderea-înşurubarea
de Fulgere globulare în scoarţa pământului
(decât în locul unde ţi-am mai spus
că oamenii vor nota pe hartă
noul Pol Nord magnetic al Terei !)
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
pentru că şi Inelul ecuatorial al Giroscopului Terrei
coboară în perioada următoare
în poziţia de dulce Primăvară !
cu balans de echilibru
şi de forţă centrifugă relaxată
voi reveni şi eu cu mai multă poftă de scris
şi noaptea voi cerca sa-ti şlefuiesc
până-n adânc de  fineţe…
tot misterul pământului !


This entry was posted on 2/26/2015 12:47:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: