Cutremur= Vibraţia magnetică spontană
a unui bloc-filon mare de magnetită…
vezi postarea ‘’CUTREMUR ! ’’ 

Spun şi eu !
Precursori avem la tot pasul…
trebuie doar să ţinem cont de toate
descoperirile ştiinţifice de până acum
pentru a-i studia şi pentru a-i folosi
întru stabilirea momemntului
când se va produce o vibraţie magnetică…

precursorii unui cutremur
pot fi măsuraţi cu precizie matematică
studiind modificarea de stare de echilibru a unei zone seismice
aplicând adevărurile din următoarele ştiinţe :
1.Termodinamica-
Entalpia unui sistem
Potenţial termodinamic şi ecuaţiile de stare ale unui sistem geofizic
Ciclul Carnot şi diagramele temperatură-entropie
(apar cutremure mai de suprafaţă
imediat după o lungă perioadă de ger
şi cutremure mai în adânc după o perioadă mai caldă
vezi cum am descris starea de magnetizare a magnetitei
în funcţie de transferul de căldură
între subteran şi scoarţa terestră
între sursa caldă şi sursa rece ! )
2. Electrocinetica
măsurând cantitatea de sarcini electrice
ce se transferă între subteran şi atmosferă
prin convecţie termodinamică şi electrochimică
3. Electromagnetism
când în timpul de dinaintea unui cutremur
se  formează în reţeaua magnetică a pământului
ochiuri mari de dilataţie(anomalii magnetice !)
chiar în zonele seismice…
apărând şi
4. anomalii de temperaturi (diferenţe mari)
între zone foarte apropiate !
4. voi continua…

Conluzii :

Dacă urmează o perioadă destul de lungă
cu temperaturi extrem de coborâte(ger de crapă pietrele !)
vom avea imediat după aceea cutremure mari de suprafaţă
şi chiar erupţii vulcanice (Atenţie Iceland !şi
zonele ce au stat în ,,adormire’’până acum
datorită unui echibru termodinamic…
iar după o-ncălzire bruscă a vremii vom avea cutremure mari
şi cât mai în adâncime
pas cu pas coborând !
făcându-se magnetizarea magnetitei…

Observaţii :
1. Nu pricep cum de  apar erori
în calcularea adâncimii producerii unui cutremur
(după metodele actuale desigur !)
Cum poate să se producă o alunecare
sau o-ncălecare de plăci tectonice
mai în adânc de cca.200 de kilometri
când acolo în astenosferă totul e fluid …
( în statistici apar adâncimi şi de 500-7oo Kilometri !)

după aceste calcule sunt anunţate
cutremure de adâncime ,,zero’’ kilometri !?
(astea-nsemnând de fapt explozii… sau formarea de cratere…
şi nicidecum seisme )

2. ce înseamnă ‘’magnitudine negativă ‘’
când faci vorbire despre un seism ?
se poate interpreta variaţia unei funcţii logaritmice
aşa-ntr-o doară …fără limite !?

3. de ce se mai folosesc seismografe
căci  ele  au erori de măsurare
din cauza amortizoarelor din construcţie
şi erori de înregistrarea undelor P şi S
propagarea acestor unde mecanice nefiind aceeaşi
prin medii diferite…
astfel că metoda triangulaţiei  pentru aflarea unui epicentru
nu-i prea exactă dacă în calea seismografelor…

…………………………………………………………….
Mi s-a făcut gândul prea înalt
cu vaier de-nceput de freamăt tot ridicându-se
şi vibrând…

ca şi un fuior luminos
cu toate cerurile de deasupra-i
învârtindu-le de jur-mprejuru-i
cum inelele se-nvârt
pe degetul unui magician !

-ntr-o volută amplă
din ce în ce mai extinsă

tot coborând
fără de-ncetare
treptă cu treaptă
pe-o scară de-ncercări… 
căutând să ajung la un echilibru

cu  iubirile mele valsând…
într-un  rotocol fantastic
fără să ştiu cum a şi trecut timpul
în rostogol de patimi nebune
mă tot duc…
şi mă joc !
până ce deodată
ca-ntr-un miracol
Domnul îmi deschide-o cale…
până în al nouălea cer s-ajung !
This entry was posted on 1/20/2015 01:31:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: