=Vibraţie magnetică spontană
de materiale feromagnetice !

Aceasta este o Explicaţie proprie
despre producerea unui cutremur
şi-n contra teoriei actuale ,,de ciocnire
sau de-ncălecare a plăcilor tectonice’’ 

Spun eu !
Cutremurul este o vibraţie magnetică,
mai tare sau mai slabă ,
a unui zăcământ de feromagnetice,
când acţionează asupra-i o rezultantă de forţe…
modificându-i-se instantaneu starea de magnetizare
şi poziţia de ,,echilibru’’,
acesta vibrând…
(dănţuind ! orizontal sau vertical
uimit de-aşa atracţie )
în funcţie de :
1. temperatura la care se află blocul de Fe3O4
(să fie sub 578 de grade Celsius ),
2. de adâncimea la care s-ar afla acesta, la un moment dat ,
poziţionat în echilibru =la vibraţia proprie a Terrei şi permanentă !
şi la limita de jos a magnetizării sale…
(cu dipolii de conţinut neorientaţi magnetic)
3. de grosimea şi de consistenţa scoarţei terestre ce-l înconjoară
(de ele vor depinde şi amplitudinile de vibrare )
4. de forma de dispersie (orizontală,verticală, conică…) ,
5. şi de  magnetizarea remanentă 
a zăcământului feromagnetic

Ieşirea din starea de echilibru a magnetitei
poate să însemne un cutremur de adâncime sau de suprafaţă,
acţonând pe orizontală sau pe verticală…(vezi punctele 1…5)
prin răcirea progresivă
(sub 578 de grade Celsius  )
a zăcământului

moment la care acesta
se magnetizează ,sub acţiunea forţei exterioare,
şi reacţionează spontan
cu un Moment de forţă magnetică proprie…
orientându-şi dipolii de conţinut
înspre câmpul magnetic ce acţionează asupra-i din exterior
(cum şi pilitura de fier pe o coală de hârtie !
când te joci cu un magnet 
mai mare sau mai mic !)

Forţa de orientare magnetică a Fe3O4
are direcţia şi sensul rezultantei de compunere
a forţelor de atracţie dinspre Soare,
dinspre  Lună,
cu a celei dată de poziţia planetelor din sistemul solar
(ori cu vreo forţă portantă…venită de-aiurea !)
şi cu forţa magnetică dinspre Giroscopul Terrei(Nucleul Terrei )

iar când această rezultantă scoate din ,,echilibru’’
un zăcământ de feromagnetice
se produce un CUTREMUR=Vibraţie magnetică

acesta fiind  de magnitudine mai mare sau mai mică
în funcţie de cum sunt îndeplinite,
la un moment dat ,
condiţiile descrise mai sus

……………………………………………………….

Pentru-a-nţelege această teorie,
cred că nu vroiai să scriu aici formule,ecuaţii ,
integrale…ori să desenez  forţe…
sau poziţiile Giroscopului
în funcţie de anotimpuri !
ori  poziţiile pământului …
când ne cutremurăm !!!


This entry was posted on 1/05/2015 04:39:00 p.m. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentarii: